Realizované projekty


Projektová činnost

Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov – oprava mostu a nové izolace podchodů

Projektová činnost

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – sanace svahů a jejich stavební úprava

Projektová činnost

Oprava tělesa žel. spodku v úseku Povrly-Děčín hl.n. km 534,200 – 534,650

Projektová činnost

Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála – opravy a sanace mostů, propustků a zdí

Projektová činnost