SAMSON PRAHA, spol. s r.o. (sídlo společnosti)


         

Štěpánská 642/41
110 00 Praha 1

IČ: 48539589
DIČ: CZ 48539589

bankovní spojení:
Komerční banka Praha, pobočka Spálená
číslo účtu: 43-465240207/0100
ID datové schránky: 5bxscxa

OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

Vedení společnosti


Ing. Marcel Rückl, jednatel společnosti

ruckl@samsonpraha.cz

Ing. Eva Kolářová, jednatel společnosti

kolarova@samsonpraha.cz

Ing. Zuzana Hrdličková, prokurista společnosti

hrdlickova@samsonpraha.cz

Ředitelství společnosti (korespondenční adresa)


Průběžná 1860/7
100 00, Praha 10

+420 224 828 211

samsonpraha@samsonpraha.cz