Oprava tělesa žel. spodku v úseku Povrly-Děčín hl.n. km 534,200 – 534,650

OBJEDNATEL:

SUDOP Ústí n.Labem

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:

PD pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace a AD

 

TERMÍN REALIZACE:

9/2013-8/2014

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

V rámci optimalizace koridoru v roce 2002 došlo k rozšíření zemního tělesa a vybudování stezky pomocí gabionů. Vlivem povodní a přívalových dešťů (velké povodně v r.2002, 2010 a v červnu 2013) došlo k náklonu gabionové zídky, propadu stezky a štěrkového lože. Byla narušena stabilita násypu a bezstykové koleje.

Navržené technické řešení: 

Vybočování gabionové zídky je zamezeno železobetonovým prahem, který je držený šikmou tyčovou kotvou po zdálenostech 3,0 m.

Zajištění paty svahu  bylo nutno provést v úseku dl. 85 m gabionovou zídkou, aby úpravou nebyla překročena hranice drážního tělesa a hranice soukromých objektů podél svahu.

Na svahu nad gabionovou zdí až po ŽB práh nahoře u pochozí stezky byl proveden zához z kamene s ručním urovnáním povrchu. Zához byl i v dalším úseku a byl vždy ohraničen betonovými žebry z prostého betonu.