Realizované projekty


Inženýrská geologie

I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady – orientační IGP v příportálové oblasti

Inženýrská geologie

I/42 Brno VMO, MÚK Líšenská, Vybudování pozorovacích HG vrtů včetně ověření účinků kontaminace

Inženýrská geologie

Geotechnický průzkum pro SO 201 – most přes Vltavu – SOKP 519

Inženýrská geologie