Realizované projekty


Geodezie a monitoring

D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – GTM pilotové stěny Dobkovičky SO D101 a GTM širšího území v km 55,500-58,250

Geodezie a monitoring

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, základní vytyčovací síť – realizace

Geodezie a monitoring

D1 Modernizace-úseky 02, 23 – zbudování základní vytyčovací sítě

Geodezie a monitoring