Realizované projekty


I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady – orientační IGP v příportálové oblasti

Inženýrská geologie

DÁLNICE D5 – rozšíření odpočívky Záluží km 36,6 L + P pro nákladní vozidla, rekonstrukce odvodnění místní komunikace – BAVORYNĚ

Dopravní stavby

D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – GTM pilotové stěny Dobkovičky SO D101 a GTM širšího území v km 55,500-58,250

Geodezie a monitoring

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, základní vytyčovací síť – realizace

Geodezie a monitoring

ZŠ Mazurská – Oprava povrchu tělocvičen

Pozemní stavby

I/42 Brno VMO, MÚK Líšenská, Vybudování pozorovacích HG vrtů včetně ověření účinků kontaminace

Inženýrská geologie