Geotechnický průzkum pro SO 201 – most přes Vltavu – SOKP 519

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

1/2010-9/2010

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Geotechnický průzkum pro posouzení geotechnických vlastností zemin a hornin v místě projektovaného mostního objektů přes Vltavu SO 201 na trase SOKP st.219.

Byla uvedena geotechnická charakteristika předpokládaných zemin a hornin v místě mostního objektu SO 201 a byl stanoven i průběh předkvartérního skalního podkladu v jednotlivých opěrách i pilířích.

Hlavním úkolem průzkumných prací bylo předání investorovi takových podkladů, které umožnily vykalkulovat finanční náklady na založení jednotlivých mostních objektů.