D1 Modernizace-úseky 02, 23 – zbudování základní vytyčovací sítě

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

10/2017-6/2018

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Pro stupeň DSP vybudování „Základní vytyčovací sítě“ dálnice D1 v úseku 02, km 20,854 – 29,500, v úseku 23, km 168,203 – 178,500, celkem navrženo 61 bodů.

Jednalo se zejména o tyto činnosti:

  • vytyčovací síť, stabilizace bodů,
  • demontáž a montáž svodidel,
  • ochrana bodů pomocí plastových šachet,
  • geodetické práce,
  • zaměření sítě stabilizace HVB,
  • zaměření stabilizace NZ,
  • vytyčení inženýrských sítí,
  • dopravně inženýrské opatření.