D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, základní vytyčovací síť – realizace

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

3/2016-9/2016

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Měřické, stabilizační a vrtné práce v rámci vybudování primární vytyčovací sítě dálnice. Realizace bodů vytyčovací sítě s hloubkovou stabilizací, geodetické práce související se stabilizací a následné určení souřadnic a výšek bodů ZVS s požadovanou přesností a připojení na Českou státní nivelační síť ČSNS. Vypracování dokumentace ZVS s postupy stabilizace bodů a geodetickými údaji o bodech.