Společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. je inženýrsko dodavatelská a konzultační společnost zaměřující se nejen na dopravní a podzemní stavby, ale i na pozemní stavby a geodezii. Poskytuje komplexní služby počínající průzkumnou činností přes projektovou přípravu až po realizaci staveb a technický dozor.

Společnost realizuje veškeré činnosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Optimalizuje veškerou činnost s důrazem na dodržení všech právních a legislativních předpisů, snižování environmentálních dopadů našeho působení a vytváření bezpečného prostředí pro zaměstnance a spolupracující osoby. Důležitým prvkem řešení je optimalizace nákladů tak, aby za vynaložené prostředky zákazník obdržel maximální kvalitu.

Společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. je plně nezávislá organizace s vlastním kapitálem a je plně schopna plnit své finanční závazky.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

SLUŽBY