POZEMNÍ STAVBY

V rámci občanských, bytových, školských, zdravotnických, obchodních a kulturních staveb provádíme kompletní rekonstrukce včetně projektové přípravy - více v sekci projektová činnost.

Přípravná činnost:
- pasportizace objektů,
- statické posudky,
- geodetické zaměření,
- stavebnětechnické průzkumy.

Realizace:
- výstavba drobných novostaveb,
- úpravy a rekonstrukce školních budov - tělocvičny, kuchyně,
- úpravy kulturních středisek,
- kompletní rekonstrukce bytových jednotek,
- stavebnětechnický dozor.

REALIZOVANÉ PROJEKTY