DOPRAVNÍ STAVBY

Naše společnost poskytuje služby při přípravě a realizaci dopravních a inženýrských staveb, provádí nejen drobné stavební práce, kontrolní činnost ale i kompletní projektovou přípravu - více v sekci projektová činnost.

V rámci stavební činnosti na dopravních stavbách provádíme následující:
- rekonstrukce,
- výstavba protihlukových stěn,
- doplnění souvislého oplocení,
- výstavba kruhových objezdů,
- doplnění svodidel,
- inženýrsko-geologické, geotechnické a hydrogeologické průzkumy.

Zabýváme se také navrhováním podzemních staveb, štol pro kanalizaci a kolektory a navrhováním dopravních tunelů včetně návrhu zajištění, zlepšení horninového masivu a jeho statické posouzení.

V rámci kontrolní činnosti provádíme:
- technický dozor investora,
- geotechnický dozor,
- výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- supervizní činnost,
- návrhy a posouzení, včetně zajištění stability podloží jeho zlepšení,
- kontrolní zkoušky a monitoring.

REALIZOVANÉ PROJEKTY