PROJEKTOVÁ ČINNOST

Provádíme projekty pro dopravní stavby, občanské, bytové a dopravní stavby pro všechny stupně projektové dokumentace.

Hlavní obory jsou projekty železničních mostů a propustků včetně statických výpočtů, opravy a sanace železničních mostů a propustků, sanace skalních zářezů, sanace železničního spodku, zajištění stability svahů včetně statických výpočtů.

Dalším oborem je navrhování pozemních staveb, vestaveb a stavebních úprav, úpravy školních budov, úpravy kulturních středisek, statické výpočty stavebních konstrukcí, návrh a posouzení základů, zajištění stability podloží a jeho zlepšení.

V neposlední řadě se zabýváme navrhováním podzemních staveb, štol pro kanalizaci a kolektory a navrhováním dopravních tunelů včetně návrhu zajištění, zlepšení horninového masivu a jeho statické posouzení.

Spolu s projektovou činností vykonáváme i související autorský dozor projektanta v rámci realizace stavby.

REALIZOVANÉ PROJEKTY