Realizované projekty


Vrchní soud Praha – Oprava vstupního schodiště A a schodiště B

Pozemní stavby

Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála – opravy a sanace mostů, propustků a zdí

Projektová činnost