Realizované projekty


Rekonstrukce dálnice D8, stavba 0806 Řehlovice – Trmice, výměna vozovek

SOKP, st. 518 „Ruzyně – Suchdol“, zvyšování bezpečnosti – úprava OK Horoměřice

Dopravní stavby

Oprava tělesa žel. spodku v úseku Povrly-Děčín hl.n. km 534,200 – 534,650

Projektová činnost

Geotechnický průzkum pro SO 201 – most přes Vltavu – SOKP 519

Inženýrská geologie

D1 Modernizace-úseky 02, 23 – zbudování základní vytyčovací sítě

Geodezie a monitoring

SOKP 515 “Slivenec-Třebonice, rekonstrukce” – výkon funkce koordinátora BOZP