ZŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře – pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4

150 22, Praha 5 – Smíchov

 

TERMÍN REALIZACE:

10/2012-3/2013

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění byla rekonstrukce obvodového pláště a souvisejících stavebních konstrukcí objektu E základní školy Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře. Objekt pavilonu E se nachází v areálu ZŠ Weberova, která je tvořena 6-ti objekty označovanými A, B, C, D, E a G. Tyto jsou vzájemně komunikačně propojeny. Objekty A a B jsou převážně určeny pro výuku, objekt C je vstupní s šatnami, objekt D obsahuje provoz jídelny a kuchyně, v objektu E jsou bazén a tělocvičny, G je spojovací krček.

Původní stav: Budova E je v západní části řešena jako třípodlažní, ve východní pak jako dvoupodlažní. Dvoupodlažní část obsahuje ve sníženém přízemí plavecký bazén (25m) a ve 2.NP, které výškově odpovídá sousednímu 2. a 3.NP, velkou a gymnastickou tělocvičnu. V třípodlažní části jsou v 1.NP situovány šatny a sprchy navazujícího bazénu, v 2.NP šatny, umývárny a WC pro přilehlé tělocvičny a v 3.NP ordinace školního a zubního lékaře vč. čekáren a příslušenství. Západní fasáda byla řešena jako lehký obvodový plášť typ „Boletice“, pouze schodišťová stěna byla plná vyzdívaná z CDM tl.375 mm. Jižní fasáda je zděná, tl.375 mm, s vloženým pásovým oknem do prostoru
bazénu v úrovni 1.NP a do prostor tělocvičen v úrovni 2.NP. Výplň pásových oken tvořily profilované skleněné tvarovky Copilit. V úrovni 1.NP byly tvarovky již nahrazeny plastovými okny s izolačními dvojskly. Severní fasáda je rovněž vyzdívaná (tl.375 mm) se shodným členěním
jako fasáda jižní. Spodní pásové okno bylo rekonstrukcí nahrazeno vyzdívkou s vloženými plastovými okny. Západní štítová stěna je plná, vyzdívaná na tl. 375 mm.

REALIZOVANÉ PRÁCE
Severní fasáda:
– odstranění stávajících výplní otvorů (plastových oken) v 1. NP (bazén) a jejich výměna za okna hliníková s dvojitým zasklením (typ Schüco AWS 75.SI+ nebo odp.),
– odstranění stávajících výplní otvorů (copilitových tvárnic) ve 2.NP (prostor tělocvičen) a realizace systému zavěšeného lehkého celoproskleného sloupkopříčkového obvodového pláště na bázi AL profilů se vkládanými otevíratelnými konstrukcemi,
– zakrytování nosných ocelových sloupů v atriu plechem (povrchová úprava KOMAX RAL 9011 mat) a vyplnění dutin minerální vatou ORSIL,
– ubourání části zídky v atriu a dozdění jejích čel do vodorovné roviny.

Jižní fasáda:
– odstranění stávajících výplní otvorů (plastových oken) v 1. NP (bazén) a realizace systému zavěšeného lehkého celoproskleného sloupko-příčkového obvodového pláště na bázi AL profilů s vkládanými otevíratelnými konstrukcemi,
– odstranění stávajících výplní otvorů (copilitových tvárnic) ve 2. NP (prostor chodby), úprava otvorů (dozdění ostění a parapetů) a osazení AL rámů s dvojitým zasklením konstrukčně odpovídajícím současným legislativním a normovým požadavkům (typ Schüco AWS 75.SI+
nebo odp.),
– úprava velikosti (příp. zazdění) tvorů ve 3.NP.

Západní fasáda:
– snesení a demolice všech prvků LOP „Boletice“,
– v 1.NP vyzdění obvodové stěny (SUPER/POROTHERM 20 P+D (P10/M5) vč. osazení ŽB překladů, nové výplně otvorů systému AL rámů s dvojitým zasklením konstrukčně odpovídajícím současným legislativním a normovým požadavkům (typ Schüco AWS 75.SI+ nebo odp.),
aplikace systému dodatečného kontaktního zateplení s omítkou „ETICS“,
– ve 2.NP a 3.NP realizace systému zavěšeného lehkého celoproskleného sloupko-příčkového obvodového pláště na bázi AL profilů se vkládanými otevíratelnými konstrukcemi.

Východní fasáda:
– odstranění celoprosklené stěny typu „Stavokonstrukce“ (hlavní vchod do bazénu), realizace systému zavěšeného lehkého celoproskleného sloupkopříčkového obvodového pláště na bázi AL profilů se vkládanými otevíratelnými konstrukcemi.