Vrchní soud v Praze – oprava podzemní spojovací chodby

OBJEDNATEL:

Česká republika – Vrchní soud v Praze

Náměstí Hrdinů 1 300

145 05  Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

10/2012-3/2013

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Celková oprava spojovací chodby mezi objektem Vrchního soudu v Praze č.p. 1300 a Vazební věznicí Pankrác č.p. 988 pod Soudní ulicí. Součástí díla bylo zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

Oprava podzemní chodby zahrnovala tyto činnosti:

 • přeložení resp. posunutí kabelů v podchodu do jiné trasy;
 • dopravní opatření;
 • odstranění betonové vrstvy na žulové dlažbě v prostoru stání pro kontejnery;
 • obnovení vstupů do podchodu v prostoru světlíků,
 • ověření, identifikace a vytyčení polohy podzemních IS vedoucích nad stropem podzemní chodby;
 • demontáž dřevěného plotu a sloupu veřejného osvětlení;
 • vytvoření skruže a ochranné desky v podchodu;
 • odkrytí IS nad stropem podchodu, provizorní přeložení na kabelové lávky;
 • výkopy hloubky 0,8 m: odstranění vrstev vozovky, chodníku a zásypů v místech trávníku nad podchodem;
 • navrtání spřahovací výztuže, armatura desky, betonáž;
 • výkopy hloubky 3,3 až 3,95 m;
 • izolace v celém rozsahu, včetně ochrany;
 • odvětrání vlevo, vpravo;
 • zásypy, chodníky, vozovkové souvrství první části opravy;
 • obnova dřevěného plotu, montáž sloupu veřejného osvětlení (nové základy);
 • odbourání zbylé staré části stropu;
 • vytvoření kapes pod obvodovou zdí přístavku rejstříku trestů, jejich armatura, betonáž;
 • zásypy, vozovkové souvrství druhé části opravy;
 • vybourání podlahy a likvidace starých vedení pod podlahou podzemní chodby;
 • hydrotěsnící injektáže cihelných stěn;
 • pokládka nové dlažby v podchodu a sanace cihelných stěn.