Rekonstrukce dálnice D8, stavba 0806 Řehlovice – Trmice, výměna vozovek

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

3/2009-10/2011

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.

Rekonstrukce a stavební úpravy dálnice D8, stavba 0806 Řehlovice – Trmice v km 64,698 – 69,027.

Rozsah stavebních prací:

  • Zemní práce podkladní vrstvy, hutněné asfaltové vrstvy, odvodnění, dlažby, opěrné zdi.
  • Sanace a úpravy na 5-ti mostech, práce ve výškách, v ochranných pásmech ČD.
  • Dopravní značení, portály a měnitelné značky.