SOKP 515 “Slivenec-Třebonice, rekonstrukce” – výkon funkce koordinátora BOZP

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

3/2010-7/2011

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.

Silniční okruh kolem Prahy SOKP 515 v km 15,700 – 23,245.

Rozsah stavebních prací:

  • rekonstrukce a stavební úpravy komunikace, dopravní značení, technická rekultivace,
  • portály a svislé dopravní značení,
  • veřejné osvětlení a systémy SOS,
  • rekonstrukce komunikačního systému D1,
  • oprava kanalizace,
  • kabelové propojení Mirošovice – Rudná,
  • řídící systémy LŘ jihozápadního segmentu,
  • stavba výcvikového střediska tunelových dispečerů.