D1 modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka – Oplocení stavby

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

4/2017-8/2017

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem stavby byla realizace nového oplocení dálnice – stavby „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“. Jednalo se o realizaci nového oplocení v km 178,300 – 182,353. Oplocení slouží jako zábrana proti střetu vozidel se zvěří. Oplocení bylo navrženo na hranici pozemku investora u paty násypu nebo na horní hraně zářezu. Oplocení navazuje na protihlukovou stěnu a na mostní objekty.

Řešená modernizace úseku 25 byla součástí komplexních opatření ke zvýšení bezpečnosti, kapacity a zlepšení stavebně technického stavu dálnice D1 v uceleném úseku Mirošovice – Kývalka.