D1 modernizace – úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře – Oplocení stavby

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

3/2016-9/2016

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem stavby byla realizace oplocení dálnice – stavby ” D1 úsek 05 Exit 41
Šternov – Exit 49 Psáře”.

Jednalo se o realizaci oplocení v úseku km 41,340 – 48,590 m, kde stávající oplocení již bylo v nevyhovujícím stavu, nebo zcela chybělo.